Dags för avslut på Österlenskolan för Konst och Design!!!

Examensutställning på Ystad Konstmuseum

En avgångsutställning av eleverna på österlenskolan.

Välkomna till SYSTRAR!!!

Vernissage lördag den 1/6 kl 14. Vi ses där!

Utställningen pågår till den7 Juli

Öppet 12-17 tis-fre, 12-16 lö-sö

Extra öppettider efter den 24 juni

Öppet 10-17 må-fre, 12-16 lö-sö

Doula

En ljudskulptur av Ilona Geiger


I en tid då forskare världen över understryker vikten av en snabb förändring av våra tänkesätt och
levnadsvanor matas vi ständigt med dystopier. Jag har undersökt varför begreppet utopi ofta
avfärdas som någonting orealistiskt och ouppnåeligt genom att ta leken lusten och drömmen på
”allvar” och gestalta detta med hjälp av fyra generationers perspektiv från min egen familj.

I ljudverket har jag använt mig av intervjumaterial jag spelat in tillsammans med Ivan Geiger 9 år och Katja Geiger 96 år.

Tvärvetenskapliga Referenser

Jag utgick ifrån vetenskapsteoretikern Donna Haraways citat (se ovan).

Eftersom min undersökning handlade om begreppet UTOPI skapade jag en utopisk metod för mig själv under projektet.

Dessa riktlinjer skulle vara vägledande navigatorer under min process.

LEKFULLHET och LUST ska vara avgörande i materialval och beslutsfattning

INTUITION/KÄNSLA/DRÖMMAR ska tas på alvar under processen och ses som dina instrument.

TA VÄGEN MED MINST MOTSTÅND istället för att forcera fram någonting.

”The angels fly because they take themselves lightly” JK-Chesterin

För att förankra dessa principer i mig själv har jag under arbetets gång påmint mig om och letat efter konkreta exempel på andra som belyst vikten av dessa aspekter i sitt eget arbete. Här är några exempel;

”Pleasure is important for being a great artist” Alan Watts

Exempel på stora tänkare som sägs ha fått  ideér genom sina drömmar;

Albert Einstein, Nils Bohr, René Decartes, Isaac Newton

Naturfenomen som tar vägen med minst motstånd;

  Blixten och Vattnet

Metoden gav mig inte bara ett nytt förhållande till begreppet utopi. Förutom att ge mig en behaglig process trots att jag rörde mig i områden som skaver, möjliggjorde den också användningen av material och tekniker jag länge önskat och försökt närma mig.

En bråkdel av det jag upptäckte genom denna metod finns gestaltad på Ystad konstmuseum till den 7/7-2019

DON´T MISS OUT!

Ilona Geiger

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

25 maj, 2019

Lämna ett svar