Installationsbild Ystads Konstmuseum 2019

En ljudskulptur av Ilona Geiger


I en tid då forskare världen över understryker vikten av en snabb förändring av våra tänkesätt och
levnadsvanor matas vi ständigt med dystopier. I arbetet med Doula har jag undersökt varför begreppet utopi ofta
avfärdas som någonting orealistiskt och ouppnåeligt. Samtidigt som jag skapat en utopisk metod där jag genom att ta leken lusten och drömmen på
”allvar” lyckats sammanföra utgångspunkter och perspektiv som ofta uppfattas som motstridiga. I materialiseringen har jag använt fyra generationers perspektiv från min egen familj.

Installationsbild Ystads Konstmuseum 2019

Ljudverket bygger på intervjumaterial med Ivan Geiger 9 år och Katja Geiger 96 år.

Lämna ett svar